سلامی چو بوی خوش آشنایی

بازدید کننده محترم، به وبلاگ آموزشی گروه فیزیک استان یزد خوش آمدید.

لطفا از آرشیو موضوعی، عنوان مطالب مورد نظر خود را انتخاب نمایید،

و ما را از نظرات و پیشنهادات خود مطلع سازید.

 

   مشخصات اعضای گروه استان یزد

    1- حسین هادوی - کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

    2- حمیدرضا عبدی رکن آبادی  - کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

    حضور در گروه: روزهای دوشنبه هر هفته