هر دستگاه تولید نور لیزر به طور معمول از چند قسمت نشان داده شده در شکل زیر تشکیل می‌شود:

1- ماده فعال: ماده‌ای است که نور لیزر حاصل از برانگیختگی و گسیل القایی اتم‌ها یا مولکول‌های آن می‌باشد و معمولا لیزر ها هم نام با ماده فعالشان نامگذاری می‌شوند. مانند لیزر یاقوت، لیزر هلیوم نئون، لیزر نئودیوم یگ و ...

2- سیستم انتقال انرژی به ماده فعال (پمپ): در سیستم پمپ انرژی به ماده فعال رسانده می‌شود. انتقال انرژی به لیزر می‌تواند به روش‌های مختلفی چون تابش نورانی، تخلیه الکتریکی و ... باشد.

3و4- بازتابنده‌ها: معمولا ماده فعال در لیزر در بین دو آینه قرار می‌گیرد. همچنین به طور معمول یکی از آینه‌ها بازتاب کننده‌ی 100 درصد و دیگری بازتاب کننده‌ای کمتر از 100 در صدر می‌باشد که خروجی از این بازتاب کننده نور خروجی از دستگاه می‌باشد. 

5- نور لیزر خروجی: این نور حاصل از گسیل القایی در ماده فعال لیزر لیزر و تقویت این گسیل در ماده فعال بین بازتابنده ها می‌باشد.

بقیه توضیحات و فیلمی آموزشی درمورد نحوه تولید لیزر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید


اصول تولید نور لیزر را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

لطفا کلیک بفرمایید

 

عکسی از یک دیود لیزر بسیار کوچک و لیزر نئودیوم - شیشه که برای تحقیقات در مورد همجوشی هسته‌ای به کار می‌رود

 

اصول تولید نور لیزر در شکل زیر:

 

لیزر هلیوم نئون. ساختار و عکس: