در راستای تعامل گروه فیزیک استان با اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، آقایان حسین هادوی، عباس فرجی و مهدی روستایی در دوره تامین مدرس فیزیک دهم که در شهریور ماه 95 در مرکز تربیت معلم شهدای مکه برگزار گردید شرکت داشتند تا در طول سال تحصیلی دوره‌های ضمن خدمت تخصصی فیزیک دهم را در سطح استان برگزار نمایند.

برای این عزیزان آرزوی موفیت داریم.